İlan Ve Duyurular

– İmar Barışı son başvuru tarihi

31 Aralık 2018

31 Ocak – 02 Şubat 2019 tarihleri arasında Tüyap Fuar Ve Kongre Merkezi’nde EMİTT 2019 FUARI gerçekleştirilecektir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 29.11.2018 tarih ve 17978 sayılı yazı ile; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 20.11.2018 tarih ve 2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi’nin yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.
Bu kapsamda, bahse konu “Genelge” ve “Proje Onay ve Teknik Rapor Hazırlama Kılavuzu”na https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2704&lst=DuyurularListesi adresinden ulaşılabildiği belirtilmiştir.
İlgili üyelerimizin bilgilerine sunarız.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10’uncu maddesinin 13’üncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan sürelerin, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkur madde gereğince karar verilmiştir

Bosna Hersek menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanan tarife kontenjanının tahsisat yöntemi değiştirildi.
Buna göre, tarife kontenjanı listesinde yer alan “diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel” için tahsisat yöntemi değiştirildi. Söz konusu ürünler için tarife kontenjanı miktarı eşit dilimler halinde çeyrek dönemler itibarıyla tahsis edilecek. Tahsisat yöntemi beyanname sırasına göre olacak.

Tarife kontenjanı için tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

İlgili tebliğe ulaşmak için:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181207.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181207.htm

Önemle Duyurulur.

1/5/2017 tarihli ve 2017/10310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’a ilişik tabloda 9003.90 GTP numarası ile yer alan “Aksam ve Parçalar” isimli eşyaya yönelik %29,8 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi oranları %15 olarak değiştirilmiştir.

İlgili karara ulaşmak için:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181207.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181207.htm

Önmele Duyurulur.