İlan Ve Duyurular

 • PINARBAŞI KÖYÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ’MİZİN ADI, 15/12/2018 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARAR İLE – PINARBAŞI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ OLARAK DEĞİŞMİŞTİR.
 • UŞAK İLİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 11/01/2019 TARİHLİ YAZISI : 3516 sayılı Ölçüler ve ayar Kanununun 2 ve 9. maddesinin (b) bendi uyarınca elektrik, su ve doğalgaz tevzi eden resmi ve özel müesseselerle kurumların şebekelerinde elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarını kullandıkları tarihten itibaren 10 yılda bir tekrar periyodik muayene ettirmeleri ve damga süresi dolmuş olan sayaçlara ait beyannameler ile birlikte 28.02.2019 günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüz Evrak Kayıt servisine Müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçiminde, muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere 4 – 17 Ocak 2019 (Askı Dönemi) tarihleri arasında muhtarlıklarda askıya çıkarılacaktır.Seçmen kaydınızı askı süresi içinde muhtarlıklardan, www.ysk.gov.tr adresinden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet Kapısından kontrol edebilirsiniz.ASKI DÖNEMİNDE (4 – 17 Ocak 2019 tarihleri arasında);
  • Seçmen kütüğünde kaydı olmayanlar, kayıtlarında değişiklik/düzeltme yapmak isteyenler veya yerleşim yerini değiştirmek isteyenler;
  a) Bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

  b) Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler. Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda iletir.

  c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

  • Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi aile bireyleri ile birlikte binaların giriş katlarında kullanabilirler. Engelli olarak kayıtlı olup olmadığınızı www.ysk.gov.tradresinden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından ve e-Devlet Kapısından öğrenebilirsiniz.
  – Engelli olarak kayıtlı değilseniz, askı dönemi içinde www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceğiniz “Engelli Beyan Formu”nu doldurarak bizzat veya bir yakınınız aracılığı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa veya Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne başvuru yaptığınız takdirde seçmen durumunuz “Engelli” olarak güncellenecektir.
  • Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler, 4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında ilçe seçim kurulu başkanlığına veya muhtarlığa başvurmaları halinde seyyar sandık uygulaması ile evlerinde oy kullanabileceklerdir.
  – İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden seçmenler; askı dönemi içinde “Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu” veya “Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu” ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ile birlikte, www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceği “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formunu” doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabileceklerdir.

31 Ocak – 02 Şubat 2019 tarihleri arasında Tüyap Fuar Ve Kongre Merkezi’nde EMİTT 2019 FUARI gerçekleştirilecektir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 29.11.2018 tarih ve 17978 sayılı yazı ile; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 20.11.2018 tarih ve 2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi’nin yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.
Bu kapsamda, bahse konu “Genelge” ve “Proje Onay ve Teknik Rapor Hazırlama Kılavuzu”na https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2704&lst=DuyurularListesi adresinden ulaşılabildiği belirtilmiştir.
İlgili üyelerimizin bilgilerine sunarız.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10’uncu maddesinin 13’üncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan sürelerin, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkur madde gereğince karar verilmiştir

Bosna Hersek menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanan tarife kontenjanının tahsisat yöntemi değiştirildi.
Buna göre, tarife kontenjanı listesinde yer alan “diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel” için tahsisat yöntemi değiştirildi. Söz konusu ürünler için tarife kontenjanı miktarı eşit dilimler halinde çeyrek dönemler itibarıyla tahsis edilecek. Tahsisat yöntemi beyanname sırasına göre olacak.

Tarife kontenjanı için tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

İlgili tebliğe ulaşmak için:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181207.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181207.htm

Önemle Duyurulur.

1/5/2017 tarihli ve 2017/10310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’a ilişik tabloda 9003.90 GTP numarası ile yer alan “Aksam ve Parçalar” isimli eşyaya yönelik %29,8 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi oranları %15 olarak değiştirilmiştir.

İlgili karara ulaşmak için:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181207.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181207.htm

Önmele Duyurulur.