Güncel

Maden ocakları ile ilgili olan davayı kazanmış bulunmaktayız.
Halkımıza hayırlı olsun.

Yaklaşık 10 yıldır yerleşim alanlarının içine kadar giren taş ocaklarının can ve mal güvenliğini ihlal ettiğini, tarımın ocakta oluşan toz nedeniyle bitme noktasına geldiğini vurgulayan halkımız, kararı sevinçle karşıladı.

Bölgede kalker ocağı işletmek istenmesi üzerine;
Belediyemiz, hukuki süreç çerçevesinde, iptal davası açtı.

Proje dosyasındaki veriler gerçeği yansıtmıyor. Tarım arazileri ve orman alanları zarar görmektedir. 100’den fazla su kuyusu kurumuş, maden faaliyetleri başlamadan önce 100 koyundan 150 kuzu alınırken bu sayı 60’lara düşmüş, otlaklar tozla kaplanmış, solunum yolları rahatsızlıkları artmıştır.

Mahkemenin iptal kararında, şu ifadeler yer aldı:

“Açık işletme usulü ile yapılacak maden faaliyetinin 25 hektarın altında (10,38 hektar) olması nedeniyle proje tanıtım dosyası üzerinden işlem yapılmışsa da ruhsat alanı 98,84 hektar olan ve yönetmelikte belirtilen 25 hektarlık sınırdan daha büyük bir alanı kapsadığı anlaşılan faaliyet konusunun ÇED’e (Çevresel Etki Değerlendirmesine) tabi olduğu; 
ÇED gerekli değildir kararının hukuka uygun bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

10 yıllık mücadele

Yaklaşık 10 yıldır taş ocaklarıyla mücadele eden halkımız, kararı sevinçle karşıladı.